બ્રહ્માંડ, અવકાશ સંશોધન

મુખ્ય પૃષ્ઠ » બ્રહ્માંડ, અવકાશ સંશોધન

યુનિર્વસ અને સ્પેસ એક્સ્પોરેશન

એ બ્રહ્માંડ


1. આકાશગંગા
2. તારો
3. નક્ષત્ર
એ. ધ બીગ ડીપર
બી. લિટલ ડીપર

બી. સૂર્યમંડળ


4. સૂર્ય
5. ચંદ્ર
6. ગ્રહ
7. સૂર્ય ગ્રહણ
8. ચંદ્રગ્રહણ
9. ઉલ્કા
10. ધૂમકેતુ
11. એસ્ટરોઇડ

12. બુધ
13. શુક્ર
14. પૃથ્વી
15. મંગળ
16. ગુરુ
17. શનિ
18. યુરેનસ
19. નેપ્ચ્યુન
20. પ્લુટો

સી સ્પેસ એક્સ્પ્લોરેશન


21. ઉપગ્રહ
22. (જગ્યા) તપાસ
23. જગ્યા હસ્તકલા / ઓર્બિટર

24. સ્પેસ સ્ટેશન

25. અવકાશયાત્રી
26. જગ્યા દાવો

27. રોકેટ

28. લોન્ચ પેડ
29. સ્પેસ શટલ
30. બુસ્ટર રોકેટ
31. મિશન નિયંત્રણ
32. યુએફઓ / અજાણી ફ્લાઇંગ ઑબ્જેક્ટ / ઉડતી રકાબી

ફેસબુક ટિપ્પણીઓ